Thủ tục: Cấp bản sao từ sổ gốc Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn từ năm 1911 đến 31/7/1956 hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp

Trình tự thực hiện:

- Công dân có yêu cầu xin cấp bản sao các giấy tờ điền vào tờ khai thông tin cấp bản sao, kèm theo bản chụp giấy tờ cần trích sao (nếu có), nộp tại Sở Tư pháp

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp tiến hành tra cứu và trả kết quả tra cứu cho công dân theo phiếu hẹn

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp (số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai thông tin cấp bản sao

- Bản photocopy giấy tờ cần sao lục (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư  pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính Tư  pháp

Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Bản sao từ sổ gốc các giấy tờ hộ tịch

Lệ phí: 3.000 đồng  (Ba  nghìn đồng )/01 bản                                                 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thông tin cấp bản sao giấy tờ hộ tịch                                                           

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

- Bộ Luật Dân sự năm 2005

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch.

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 06/02/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

[ Back ]
BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Contact service requirements for law BVL Lawfirm.
Name
Email
Title
Content + Tel