tham dinh du an dau tu

2.5 Quan hệ giữa giá trị hiện tại và giá trị tương lai của các dòng ngân lưu

Khi nêu công thức (4) giá trị hiện tại của dòng tiền đều nhau, ta thấy rằng nó được suy ra từ công thức (3) giá trị tương lai của dòng tiền đều nhau. Trong khi đó, giá trị hiện tại của dòng tiền đều nhau là tổng cộng giá trị hiện tại của từng dòng ngân lưu đơn (công thức 2), và giá trị tương lai của dòng tiền đều nhau là tổng cộng giá trị tương lai của từng dòng ngân lưu đơn (công thức 1). Bạn thấy đấy! Bốn vị anh hùng Lương Sơn Bạc tập trung đủ cả rồi đấy.

Một tính toán trong bảng sau đây giúp bạn tự “tóm tắt” ý tưởng về các mối quan hệ giữa các dòng tiền.

Lãi suất

10%

      

Thời gian (năm)

5

      
 

0

1

2

3

4

5

Cộng

Ngân lưu hiện tại

1000

1000

1000

1000

1000

-

-

Hệ số tích lũy

1,

1,1

1,21

1,331

1,464

-

6,105

Giá trị tương lai

1000

1100

1210

1331

1464

-

6105

        

Suất chiết khấu

10%

      

Thời gian (năm)

5

      
 

0

1

2

3

4

5

Cộng

Ngân lưu tương lai

-

1000

1000

1000

1000

1000

-

Hệ số chiết khấu

-

0,909

0,826

0,751

0,683

0,621

3,791

Giá trị hiện tại

-

909

826

751

683

621

3791

Ta có:

§        6105 là giá trị tương lai của dòng tiền đều nhau là 1000 với r=10%, thời gian n=5

§        3791 là giá trị hiện tại của dòng tiền đều nhau là 1000 với r=10%, thời gian n=5

Giữa chúng có thể có mối liên hệ nào không?

— Nếu xem 6105 là một dòng ngân lưu đơn sẽ nhận trong tương lai sau 5 năm, với suất chiết khấu 10%, giá trị hiện tại sẽ là:

Sử dụng công thức (2):

            PV = 

                  = 

                  = 6105 ì 0,621 = 3791

(Trong đó, 0,621 là giá trị hiện tại của 1 đồng với thời gian là 5 năm và suất chiết khấu là 10%.)

— Nếu xem 3791 là một dòng ngân lưu đơn hiện tại, giá trị tương lai sau 5 năm, với lãi suất 10%, sẽ là:

Sử dụng công thức (1):

           FV = 3791 ì (1+10%)5

               = 3791 ì    1,610 = 6105

(Trong đó, 1,610 là giá trị tương lai của 1 đồng với thời gian là 5 năm và lãi suất là 10%.)

Hoặc nhìn cách khác,

      = 3791 ữ 0,621 = 6105                          

Đến đây có lẽ bạn đã nhuần nhuyễn… nhừ về kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và bạn hoàn toàn có thể tự tin vào những ngày…đi thi và để ứng dụng chúng vào các bài toán trong đời thực.

2.6 Giá trị hiện tại của dòng tiền đều vô tận

Từ công thức (4)

                       PVA =            

Ta có thể viết lại

           PVA = 

Khi n đủ lớn, thì _ ( 0

Và PVA sẽ được viết đơn giản như sau

PVA = _; hoặc r = _; hoặc A = PVA ( r

( Ví dụ 2.6.1: Tính PVA

Nhà nước có chủ trương giao khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước, tất nhiên đang hoạt động bình thường, chứ sắp sập tiệm thì bán cho ai. Và nhớ là bán doanh nghiệp đang hoạt động chứ không phải bán thanh lý tài sản để giải thể doanh nghiệp, hai việc này rất khác nhau.

“Công ty quốc doanh sản xuất nước mắm, phân mắm, dịch vụ du lịch, xây dựng công trình công cộng và kinh doanh bất động sản, thương mại xuất nhập khẩu, đầu tư và tư vấn thiết kế Tỉnh B Holoco”kêu bán. Tên công ty hơi dài phải không. Không sao. Kiểu vậy mà, hễ “xin” thêm được “chức năng” nào thì cứ việc bổ sung vào tên gọi. Thôi ta gọi tắt theo tên giao dịch… quốc tế là Holoco vậy.

Dự kiến dòng thu nhập hằng năm tương đối ổn định của Holoco là 20 triệu, bạn sẽ mua doanh nghiệp này với giá nào nếu suất sinh lời mong muốn của bạn là 10% năm.

Doanh nghiệp luôn được giả định là hoạt động liên tục, không thời hạn, vì vậy giá trị của nó có thể là:

           PVA = _=_= 200 triệu

( Ví dụ 2.6.2: Tính r

Nhưng tôi chỉ trả giá _ Holoco khoảng 100 triệu thôi. Vì đơn giản là cơ hội sinh lời cho đồng tiền của tôi là:

           r = =

( Ví dụ 2.6.3: Tính A

Người bạn tôi, làm ăn khó khăn do cơ chế chính sách nặng nề ở Tỉnh T quyết định chuyển vốn về Tỉnh B trả giá Holoco 300 triệu, trong khi suất sinh lời đòi hỏi của anh ta cũng chỉ là 10%. Anh ta đã tính toán và kỳ vọng thu nhập hằng năm của Holoco là bao nhiêu?

           A = PVA ( r = 300 ( 10% = 30 triệu.

( Ví dụ 2.6.4: Tính A (tiếp theo)

Công ty kinh doanh và phát triển nhà ở Quận Bình Thạnh có chính sách bán nhà trả góp cho người nghèo, dành ưu tiên cho những cư dân thành phố thứ thiệt, có hộ khẩu từ năm 1975 đến nay vẫn chưa có nhà ở. Giá hiện tại của căn hộ là 100 triệu, trả mỗi năm 2 lần trong vòng 50 năm. Công ty được Thành phố cho vay và bảo đảm cố định lãi vay là 8% năm (4% cho 6 tháng). Theo bạn, mỗi lần trả nên bao nhiêu?

Bạn có thể xem 50 năm (100 lần trả) là vô tận, và bạn có thể đề nghị mỗi lần trả là:

           A = PVA ì r = 100 triệu ì 4% = 4 triệu

Bạn có thể sử dụng công thức (4), với các thành phần:                    P = 100 triệu ; n = 100 lần ; r = 4%

Ta cũng có: A = 4 triệu.

HƯớNG DẫN TRÊN EXCEL

(i) Giá trị tương lai của dòng tiền đều (FVA)

Vẫn trong fx/ financial/ FV như đã hướng dẫn trên đây, dùng số liệu ở ví dụ 2.3.1, tính FVA như sau


Sử dụng hàm FV của dòng tiền đều cũng giống như FV của một số tiền đơn trên đây, thậm chí còn dễ hơn. Thực ra hàm FV sanh ra để phục vụ cho việc này, tức tính giá trị tương lai của dòng tiền đều. (Trên kia, ta “mượn đỡ” để tính số tiền đơn).

Trong bảng có 3 giá trị cần khai báo lần lượt:

           Rate: lãi suất (hay suất chiết khấu)

           Nper: Số kỳ đoạn (thời gian)

           Pmt: Số tiền (trả) đều

Như vậy, nếu sử dụng phím nóng, bạn chỉ cần đánh:

           = FV(lãi suất, thời gian, số tiền đều)/OK.

(ii) Giá trị hiện tại của dòng tiền đều (PVA)

Vẫn trong fx/ financial/ PV như đã hướng dẫn, dùng số liệu ở ví dụ 2.4.1, tính PVA như sau


Vẫn là hàm PV đã sử dụng để tính số tiền đơn, nhưng bây giờ đơn giản hơn

= PV (suất chiết khấu, thời gian, số tiền đều)/OK.

(iii) Tính số tiền đều (A) trong công thức FVA

Hàm PMT (payment) trong fx/ financial.

Sử dụng số liệu trong ví dụ 2.3.2 trên đây, ta tính như sau


Nếu sử dụng phím nóng, bạn sẽ đánh (gõ):

=PMT(lãi suất, số năm, ,giá trị tương lai)/OK.

(lưu ý 2 dấu phẩy sau số năm, tương ứng với bảng tính trên)

(iv) Tính số tiền đều (A) trong công thức PVA

Vẫn là hàm PMT trên đây nhưng thao tác còn đơn giản hơn nhiều. Đơn giản là bởi vì hàm PMT ra đời dùng để cho mục đích này, tức tính A trong công thức PVA.

Sử dụng ví dụ 2.4.3 về mua trả góp, ta tính trên Excel như sau:


Nếu sử dụng phím nóng, bạn sẽ đánh:

           =PMT(suất chiết khấu, số năm, giá trị hiện tại)/OK.

(không cần 2 dấu phẩy như trong công thức FVA)

(v) Tính r trong công thức FVA

Hàm RATE (lãi suất) trong loại hàm financial (tài chính), trong fx.

Sử dụng ví dụ 2.3.4, tính lãi suất công ty Dudenxu.


Lưu ý:

– Với FV phải ghi âm, tức phải đánh thêm dấu trừ “-“ khi khai báo, vì Excel hiểu là “trả”.

– Nếu sử dụng phím nóng (phím tắt), ta đánh:

=Rate (Số kỳ, Số tiền đều, ,Giá trị tương lai)

(nhớ cách 2 dấu phẩy “,” sau Số tiền đều.

 (vi) Tính r trong công thức PVA

Dùng số liệu trong ví dụ 2.4.2, mua xe BadDream III trả góp ta sử dụng hàm Rate trong Excel như sau:


Hàm Rate trong giá trị hiện tại đơn giản hơn trong giá trị tương lai, chỉ cần khai báo liên tục (không cách hai dấu phẩy).

= Rate (Số kỳ trả, -Số tiền trả đều, Giá trị hiện tại)/OK.

(Nhớ đánh dấu trừ “-“ trước pmt, vì Excel hiểu là trả.)

Chỉ cần tính cho cửa hàng Gia Long, copy sang cho cửa hàng Hùng Vương.


(vii) Tính n trong công thức FVA

Sử dụng hàm Nper trên Excel:

                 Excel/ fx/ financial/ Nper[2]

                 =Nper(lãi suất,số tiền đều, ,giá trị tương lai)

Lưu ý: cách 2 dấu phẩy sau số tiền đều; số tiền đều Excel hiểu là trả _, nên phải được ghi âm (<0).

Dùng ví dụ 2.3.3 để tính n trên Excel như sau:


Kết quả: n = 17,5.

(viii) Tính n trong công thức PVA

Sử dụng hàm Nper trên Excel:

     Excel/ fx/ financial/ Nper

     =Nper(suất chiết khấu,số tiền đều,giá trị hiện tại)

Lưu ý: các giá trị khai báo liền nhau, không cần cách 2 dấu phẩy sau số tiền đều như trong công thức giá trị tương lai trên đây; số tiền đều Excel hiểu là trả _, nên phải được ghi âm (đánh dấu trừ “-“trước Pmt).

Dùng ví dụ 2.4.4 để tính n trên Excel như sau:


Kết quả: n = 45 tháng

Nếu lãi suất 12% năm (tức 1% tháng) thì thời gian trừ lương là:

Bạn chỉ cần đưa chuột vào ô B1 và đánh 12%, số tháng sẽ thay đổi thành 51 tháng như trên.


BẮC VIỆT LUẬT ( BVL LAWFIFM)
" HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
-------------------------------------------
LIÊN HỆ DỊCH VỤ Ở ĐÂY:
HOTLINE: 0938188889 - 0988631168(Luật sư Vũ Dũng)
Email: ceo@bacvietluat.vn – hoặc dichvu@bacvietluat.vn
Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.com.vn
HOẶC BẠN ĐIỀN VÀO Ô DƯỚI ĐÂY ĐỂ GẶP LUẬT SƯ:
Liên hệ yêu cầu dịch vụ với luật sư BVL Lawfirm.
Tên
Email
Tiêu đề
Nội dung + Tel

Hỗ trợ

 
Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0988631168
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Hotline
 • 0938188889
 • Đăng ký kinh doanh - Giấy phép
 • Tư vấn doanh nghiệp – Giấy phép
 • Luật sư tư vấn
 • 0913.753.918
 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • TÊN NHÂN VIÊN
 • 0422155966
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0988631168
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • TIN

  Luật Đầu tư 2005 giải thích “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà ...

  Trước 1932, Thái Lan là một nhà nước quân chủ tuyệt đối. Cuộc đảo chính năm 1932 lật đổ chế độ quân chủ đã đưa giới quân sự trở thành lực lượng chính trị chiếm ưu thế trong nước, chi phối các hoạt động lập pháp.